Localités de Kanchanaburi - Sai Yok

Ban Wang Yai

<carte_gis1|id_article=145|zoom=10|type=hybride>


À proximité de Ban Wang Yai :
- Ban Bong Ti à 2, 1 km ;
- Ban Bong Ti Bon à 9, 3 km ;
- Ban Bong Ti Lang à 9, 3 km ;
- Ban Kaeng Raboet à 11, 1 km ;
- Sinbyudaing à 11, 7 km ;
- Ban Chong Khaep à 12, 6 km ;
- Ban Chop Khaep à 13, 2 km ;
- Ban Wang Yai à 2 à 15, 5 km ;
- Ban Wang Pho à 15, 8 km ;
- Ban Kaeng Raboet à 16, 2 km ;
- Sai Yok à 16, 8 km ;
- Chaungwa à 17, 1 km ;
- Ban Lum Sum à 1 à 18, 1 km ;
- Sindaung à 19, 5 km ;
- Ban Nong Si Mongkhon à 20, 6 km ;
- Ban Ai Hit à 20, 9 km ;