Listes des espèces endémiques de plantes de Thaïlande

Radermachera alata - Ryparosa inconstans

Radermachera alata
Radermachera ignea
Radermachera kerrii
Radermachera peninsularis
Radermachera wallichii
Randia dumetorum
Randia sootepensis
Randia wallichii
Rapanea subpedicelIata
Rapanea subpedicellata
Rapanea yunnanensis
Rauvolfia densiflora
Rauvolfia micrantha
Rauvolfia ophiorrhizoides
Rauvolfia peguana
Rauvolfia perakensis
Rauwenhoffia siamensis
Reevesia pubescens
Rhaphidospora lanceolata
Rhododendron arboreum
Rhododendron delavayi
Rhododendron formosum
Rhododendron ludwigianum
Rhododendron microphyton
Rhododendron oxyphyllum
Rhododendron siamense
Rhododendron simsii
Rhododendron smilesii
Rhododendron surasianum
Rhododendron taiense
Rhododendron vietchianum
Rhus javanica
Rhus rhetsoides
Rhus semialata
Rhynchosia longipetiolata
Rhynchostylis coelestis
Rhyticalymma angustifolia
Rhyticalymma kerrii
Rhyticalymma longipetiolatum
Rhyticalymma trichocarpum
Rivea clakeana
Rostellularia bankaoensis
Rostellularia chiengmaiensis
Rostellularia cradengensis
Rostellularia elegans
Rostellularia neglecta
Rostellularia palustris
Rostellularia rachaburiensis
Rostellularia ramosissima
Rotala cordata
Rothmannia sootopensis
Rothmannia thailandica
Rubia garrettii
Rubus kerrii
Rungia angustifolia
Ryparosa inconstans